Πόλεμος της Νότιας Οσσετίας (2008) - Άλλες γλώσσες