Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/12 Νοεμβρίου - Άλλες γλώσσες