Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/1 Σεπτεμβρίου - Άλλες γλώσσες