Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/2 Ιανουαρίου - Άλλες γλώσσες