Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/30 Οκτωβρίου - Άλλες γλώσσες