Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/3 Σεπτεμβρίου - Άλλες γλώσσες