Ραϋμόνδος Βερεγγάριος Γ΄ της Προβηγκίας - Άλλες γλώσσες