Σεξουαλικά φιλελεύθερος φεμινισμός - Άλλες γλώσσες