Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γεωργίας - Άλλες γλώσσες