Σοβιετοφινλανδικός πόλεμος του 1939 - Άλλες γλώσσες