Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Σλοβενίας - Άλλες γλώσσες