Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών - Άλλες γλώσσες