Σουηδικό Λαϊκό Κόμμα της Φινλανδίας - Άλλες γλώσσες