Στέφανος Α΄, κόμης της Βουργουνδίας - Άλλες γλώσσες