Στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα (1967 - 1974) - Άλλες γλώσσες