Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών Νοτίου Αφρικής - Άλλες γλώσσες