Συμμαχικές δυνάμεις (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) - Άλλες γλώσσες