Συμμαχικές δυνάμεις (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) - Other languages