Συμμετοχή της Γεωργίας στη Eurovision - Άλλες γλώσσες