Συμμετοχή της Μάλτας στη Eurovision - Άλλες γλώσσες