Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Άλλες γλώσσες