Συντηρητικό Κόμμα (Ηνωμένο Βασίλειο) - Άλλες γλώσσες