Σύμβαση για την κατάργηση των χημικών όπλων - Άλλες γλώσσες