Σύνδεσμος Ακαδημιών της Ισπανικής Γλώσσας - Άλλες γλώσσες