Σύνδεσμος Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας - Άλλες γλώσσες