Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων - Άλλες γλώσσες