Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - Άλλες γλώσσες