Τιμητικό Παράσημο για τις υπηρεσίες στην Δημοκρατία της Αυστρίας - Άλλες γλώσσες