Το πορτραίτο μιας άγνωστης γυναίκας - Άλλες γλώσσες