Τρεις Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άλλες γλώσσες