Τύποι των οικιστικών περιοχών στη Ρωσία - Άλλες γλώσσες