Υπόθεση της γιγαντιαίας σύγκρουσης - Άλλες γλώσσες