Φίλιππος Α΄ του Καστρ, κύριος της Τύρου - Άλλες γλώσσες