Φίλιππος Γ΄ του Μπάντεν-Ρόντεμαχερν - Άλλες γλώσσες