Φίλιππος Γ΄ του Χάναου-Μύντσενμπεργκ - Άλλες γλώσσες