Φερδινάνδος Αλβέρτος Α΄ του Μπέβερν - Άλλες γλώσσες