Φραγκίσκος Ερρίκος των Βουρβόνων και Βουρβόνων - Άλλες γλώσσες