Φωσφορυλίωση επιπέδου υποστρώματος - Άλλες γλώσσες