Χατιτζέ Σουλτάνα (κόρη του Μουράτ Ε΄) - Άλλες γλώσσες