Χοντρός-Λιγνός στη Χώρα των Παιχνιδιών - Άλλες γλώσσες