Χριστίνα της Σαξονίας, βασίλισσα της Δανίας - Άλλες γλώσσες