Ψηφιακό αναγνωριστικό αντικειμένου - Άλλες γλώσσες