Εκδότης

πρόσωπο που ηγείται ενός εκδοτικού οίκου, συνήθως ο ιδιοκτήτης ή ιδρυτής


Ο όρος εκδότης μπορεί να αναφέρεται είτε σε ένα φυσικό πρόσωπο είτε σε έναν εκδοτικό οίκο. Ο εκδότης είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία της παραγωγής, της διάθεσης και της διανομής του έντυπου υλικού στο εμπόριο. Έχει οριστεί παράλληλα και νομοθεσία που ορίζει στον εκδότη τα αποκλειστικά δικαιώματα ως αποζημίωση για τον οικονομικό κίνδυνο που αναλαμβάνει. Παρόλα αυτά ο εκδότης οφείλει να αποζημιώσει τον συγγραφέα με ένα ποσοστό των κερδών. Παλαιότερα, ο εκδότης και ο υπεύθυνος για την εκτύπωση ήταν ο ίδιος φορέας, από τα μέσα όμως του 19ου αιώνα αυτές οι δυο λειτουργίες έχουν διαχωριστεί. Περαιτέρω ο εκδότης μπορεί να οριστεί ως ένα άτομο, φίρμα ή οργανισμός υπεύθυνος για την διανομή ενός βιβλίου στην αγορά μετά την τύπωση του. Ο εκδότης και ο υπεύθυνος για την εκτύπωση μπορεί να είναι ο ίδιος αλλά δεν είναι τόσο συχνό το φαινόμενο για τα νέα βιβλία. Σχετίζεται επίσης με εκδόσεις μουσικής, αναπαραγωγές έργων τέχνη, χάρτες και φωτογραφίες. Η εταιρία που αναλαμβάνει την έκδοση τεκμηρίων ονομάζεται εκδοτικός οίκος.