Εκλογική περιφέρεια Λέσβου

εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας

Η εκλογική περιφέρεια Λέσβου-Λήμνου περιλαμβάνει τους δήμους και τις κοινότητες που ανήκουν στο νομό Λέσβου, δηλαδή στα νησιά Λέσβος, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος. Η περιφέρεια ιδρύθηκε από τις πρώτες εκλογές που έγιναν μετά την ένταξη των νησιών στο ελληνικό κράτος το 1912 και συγκεκριμένα στις εκλογές του 1915. Στις εκλογές του 2009 από την περιφέρεια αυτή εκλέχτηκαν τρεις βουλευτές. Στο παρελθόν η περιφέρεια εξέλεγε μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών με μέγιστο τους 15 το 1923.

Εκλογές για το Οθωμανικό Κοινοβούλιο Επεξεργασία

Η ιστορία της εκλογικής περιφέρειας Λέσβου-Λήμνου ξεκινά από τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα από το 1908 που έγιναν οι πρώτες εκλογές για το οθωμανικό κοινοβούλιο, στις οποίες το Κίνημα των Νεοτούρκων επέτρεψε να συμμετάσχουν και να εκλεγούν εκπρόσωποι των μειονοτήτων. Οι πολίτες εξέλεγαν εκλέκτορες, οι οποίοι με τη σειρά τους εξέλεγαν ως βουλευτές υποψηφίους που είχαν υποδειχτεί είτε από το νεοτουρκικό κομιτάτο είτε από το πατριαρχείο, συνήθως σε συνεννόηση μεταξύ τους. Ο αριθμός των ψηφοφόρων καθόριζε τον αριθμό των εκλεκτόρων και στη συνέχεια τον αριθμό των βουλευτών. Ανά 500 ψήφους εκλεγόταν ένας εκλέκτορας ενώ για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής απαιτούνταν οι ψήφοι 6-7 εκλεκτόρων. Συνεπώς, η πληθυσμιακή σύνθεση των πειφερειών καθόριζε και τον αριθμό των βουλευτών.

Στις πρώτες εκλογές, που έγιναν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 1908, τα νησιά της σημερινής εκλογικής περιφέρειας Λέσβου-Λήμνου, ανήκαν σε δυό ξεχωριστές περιφέρειες (σαντζάκια) και εξέλεξαν τρεις Έλληνες βουλευτές. Στις επόμενες εκλογές του Απριλίου 1912 έγιναν διοικητικές μεταβολές. Οι περιφέρειες με συμπαγείς μειονοτικούς πληθυσμούς συνενώθηκαν με άλλες στις οποίες υπήρχαν και τουρκικοί πληθυσμοί, με σκοπό την αποδυνάμωση της ψήφου των μειονοτήτων. Έτσι από την περιφέρεια Λήμνου αφαιρέθηκε η Σαμοθράκη και στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με εκείνη της Λέσβου, από την οποία αφαιρέθηκαν τα Μοσχονήσια που είχαν 7.000 Έλληνες κατοίκους, με αποτέλεσμα να εκλεγεί μόνο ένας Έλληνας βουλευτής. Μια προσπάθεια που έγινε το Σεπτέμβριο του 1912, μετά τις εκλογές, από δημογέροντες της Λήμνου σε συνεννόηση με Ιμβρίους και Τενεδίους να προταθεί συμπληρωματικά ως κοινός υποψήφιος ο Χαρίλαος Χαραλαμπίδης που υπέδειξε το Πατριαρχείο δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, αφού στις 5 Οκτωβρίου 1912 ξέσπασε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος.

Βουλευτές στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο Επεξεργασία

Εκλογές στο Ελληνικό κράτος Επεξεργασία

Με την απελευθέρωση τους το 1912 από τον Ελληνικό Στόλο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου εντάχθηκαν σε νομούς του Ελληνικού Κράτους. Έτσι δημιουργήθηκε ο νομός Λέσβου, στον οποίο εντάχθηκαν τα νησιά: Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Ίμβρος, Τένεδος και Σαμοθράκη. Ο νομός αποτέλεσε ενιαία εκλογική περιφέρεια στις πρώτες εκλογές μετά τους βαλκανικούς πολέμους, που έγιναν στις 31 Μαΐου 1915. Στην πρώτη συμμετοχή τους στις ελληνικές εκλογές οι κάτοικοι των νησιών εξέλεξαν 11 βουλευτές.

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών παρέμεινε σταθερός και στις επόμενες εκλογές που έγιναν στις 6 Δεκεμβρίου 1915, ενώ στις εκλογές του 1920 αυξήθηκε σε 12, διότι συμμετείχαν και οι ψηφοφόροι της Ίμβρου και της Τενέδου, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στις δυο εκλογές του 1915 διότι δεν είχαν προλάβει να συνταχθούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που οι κάτοικοι των δύο νησιών έλαβαν μέρος σε ελληνικές εκλογές, αφού όταν διεξήχθησαν οι επόμενες, στις 16 Δεκεμβρίου 1923 είχαν ήδη επιστραφεί στην Τουρκία με βάση τη Συνθήκη της Λοζάνης. Επίσης, η Σαμοθράκη εντάχθηκε στο νομό Έβρου και η περιφέρεια πήρε τη γεωγραφική έκταση που έχει μέχρι σήμερα.

Το 1923 η περιφέρεια του νομού Λέσβου εξέλεξε 15 βουλευτές, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εκπροσώπων που είχε ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στις εκλογές του 1926 είχε 10 έδρες. Από τις εκλογές του 1928 οι βουλευτικές έδρες του νομού μειώθηκαν σε έξι (6) αλλά δόθηκαν δύο έδρες στη νεοσύστατη Γερουσία της Α΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Η μείωση των εδρών είχε ως συνέπεια τη μεγάλη δυσκολία εκλογής Λήμνιου βουλευτή, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 1928 να ξεσπάσουν διαμαρτυρίες. Έγινε παλλημνιακή κινητοποίηση με συλλαλητήρια και απειλές καθολικής αποχής από τις εκλογές ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Η υπόσχεση του Βενιζέλου ότι εφόσον εκλεγεί θα ρυθμίσει το ζήτημα με νομοσχέδιο καθησύχασε τους Λημνίους. Όμως, σχετικό νομοσχέδιο δεν υπήρξε από την κυβέρνηση Βενιζέλου που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές αλλά και ένα νομοσχέδιο περί δημιουργίας εκλογικής περιφέρειας Λήμνου που κατέθεσαν βουλευτές της αντιπολίτευσης το φθινόπωρο του 1928, δεν υπερψηφίστηκε.

Με την κατάργηση της Γερουσίας οι έδρες αυξήθηκαν σε οκτώ (8), αριθμός που παρέμεινε στις δυο τελευταίες προπολεμικές εκλογικές αναμετρήσεις: 1935 και 1936. Μεταπολεμικά από το 1946 ως το 1964 ο αριθμός των εδρών κυμαινόταν μεταξύ έξι (6) και επτά (7). Μετά την πτώση της χούντας η εκλογική περιφέρεια Λέσβου-Λήμνου εξέλεγε αρχικά τέσσερις (4) βουλευτές και από τη δεκαετία του 1990 τρεις (3), ως αποτέλεσμα της πληθυσμιακής μείωσης.

Γεωγραφική έκταση Επεξεργασία

Βουλευτικές εκλογές Γεωγραφική έκταση
Μάιος 1915, Δεκέμβριος 1915, 1920 Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Ίμβρος, Τένεδος, Σαμοθράκη
1923 Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Σαμοθράκη
1926 ως 2012 Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος

Αριθμός εδρών Επεξεργασία

Έδρες Βουλευτικές εκλογές
11 Μάιος 1915, Δεκέμβριος 1915
12 1920
15 1923
10 1926
6 1928, 1932, 1933,
8 1935, 1936
7 1946
6 1950, 1951
7 1952, 1956, 1958, 1961
6 1963, 1964
4 1974, 1977, 1981, 1985, Ιούνιος 1989, Νοέμβριος 1989, 1990, 1993
3 1996, 2000, 2004, 2007, 2009, Μάιος 2012, Ιούνιος 2012 , Ιανουάριος 2015 , Σεπτέμβριος 2015

Βουλευτές Λέσβου-Λήμνου Επεξεργασία

1915 ως 1923 Επεξεργασία

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα
Μάιος 1915 Γρηγόριος Βαμβούρης
Ιωάννης Καραμήτσας
Απόστολος Σιφναίος
Παναγιώτης Βοστάνης
Αντώνιος Παπαγεωργίου
Γεώργιος Καλδής
Μιχαήλ Σάλτας
Αλέξανδρος Μητρέλιας
Γεώργιος Καραπαναγιώτης
Νικόλαος Παρίτσης
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Λαϊκός Βενιζελικός Συνδυασμός
Λαϊκός Βενιζελικός Συνδυασμός
Ανεξάρτητος Βενιζελικός
Δεκέμβριος 1915 Γρηγόριος Ευστρατιάδης
Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Ευστράτιος Βάρκας
Λάζαρος Σταματιάδης
Ευστράτιος Δουβαλετέλλης
Νικόλαος Γιαννουλάτος
Βασίλειος Αράπογλου
Απόστολος Παπαδόπουλος (Ίμβριος)
Ιωάννης Καλαμάρης
Δημήτριος Καραντζίδης
Θεόφιλος Σάκκης
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
Κόμμα Εθνικοφρόνων
1920 Χρήστος Βασιλακάκης
Ορέστης Κυπριανός
Αντώνιος Παπαγεωργίου
Δημήτριος Σάλτας
Γρηγόριος Βαμβούρης
Δημήτριος Σάββας
Μαλλιάκας Λαίλιος
Εμμανουήλ Βάλλης
Αντώνιος Μαραγκός (Λήμνος)
Γεώργιος Καλδής
Αλέξανδρος Μητρέλιας
Νικόλαος Παρίτσης
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
1923 Ελευθέριος Βενιζέλος[1]
Βύρων Καραπαναγιώτης
Γεώργιος Παπανδρέου
Στυλιανός Κρητικάς
Εμμανουήλ Μάρκογλου
Ιωάννης Λαδάς
Δημήτριος Σάλτας
Ιωάννης Σιφναίος
Ορέστης Κυπριανός
Δημήτριος Γεωργαλάς
Γεώργιος Καλδής
Μαλλιάκας Λαίλιος
Δημήτριος Ακάκιος (Λήμνος)
Χαράλαμπος Γρηγορίου
Αντώνιος Παπαγεωργίου
Δημήτριος Σάββας
Κόμμα Φιλελευθέρων
Φιλέλευθεροι-Δημοκρατικοί[2]
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί
Φιλελεύθεροι-Δημοκρατικοί


1926 ως 1936 Επεξεργασία

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα
1926 Γεώργιος Παπανδρέου
Δημήτριος Σάλτας
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Γεώργιος Καλδής
Αλέκος-Αλκιβιάδης Γαληνός
Βύρων Καραπαναγιώτης
Στυλιανός Κρητικάς
Μαλλιάκας Λαίλιος
Γεώργιος Λαζανάς
Κωνσταντίνος Σίμος
Ένωσις Φιλελευθέρων
Ένωσις Φιλελευθέρων
Ένωσις Φιλελευθέρων
Ένωσις Φιλελευθέρων
Ένωσις Φιλελευθέρων
Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι
Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι
Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι
Λαϊκόν Κόμμα
Φιλελεύθερο Προσφυγικό Κόμμα
1928 Βύρων Καραπαναγιώτης[3]
Γεώργιος Παπανδρέου
Δημήτριος Βέργος (Λήμνος)
Κωνσταντίνος Σίμος
Γεώργιος Βότσαλος
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
1932 Γεώργιος Παπανδρέου
Χρήστος Βαφέας (Λήμνος)
Αριστοτέλης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Λαζανάς
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Αντώνιος Παπαγεωργίου
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα
1933 Γεώργιος Παπανδρέου
Λαίλιος Μαλλιάκας
Νικόλαος Νιάνιας
Χρήστος Βαφέας (Λήμνος)
Αντώνιος Παπαγεωργίου
Γεώργιος Κονταξής
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα
Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα
1935 Γεώργιος Βοστάνης
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Δημήτριος Κουκλέλλης
Ελευθέριος Κωστομοίρης
Γεώργιος Λαζανάς
Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Λήμνος)
Δημήτριος Σάββας
Παύλος Χατζηγεωργίου
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
1936 Ιωάννης Καραμάνος
Θεόδωρος Τρύφων
Ορέστης Κυπριανός
Θείελπις Λευκίας
Γεώργιος Λαζανάς
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Γεώργιος Παπανδρέου
Μιχαήλ Τυρίμος
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Κόμμα Φιλελευθέρων
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Δημοκρατικόν Κόμμα
Παλλαϊκόν Μέτωπον

1946 ως 1964 Επεξεργασία

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα
1946 Γεώργιος Λαζανάς
Φώτιος Σαχλός
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Στέφανος Παπουτσάνης
Γεώργιος Παπανδρέου
Ιωάννης Φωτιάδης
Νικόλαος Μαλλιάκας
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Λαϊκόν Κόμμα
Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα
Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα
Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα
1950 Γεώργιος Παπανδρέου
Θείελπις Λευκίας
Ασημάκης Πανσέληνος
Γεώργιος Λαζανάς
Μιχαήλ Γαληνός
Θεόδωρος Τρύφων
Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου
ΣΚΕΛΔ
ΣΚΕΛΔ
Λαϊκόν Κόμμα
ΕΠΕΚ
Κόμμα Φιλελευθέρων
1951 Ηλίας Ηλιού (Λήμνος)[4]
Γεώργιος Σίμος
Γεώργιος Βιτούλιας
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Μιχαήλ Γαληνός
Αριστ. Πάλλης
Θεόδωρος Τρύφων
ΕΔΑ
ΕΔΑ
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
ΕΠΕΚ
ΕΠΕΚ
Κόμμα Φιλελευθέρων
1952 Νικόλαος Μαλλιάκας
Χρήστος Βαφέας (Λήμνος)
Γεώργιος Βιτούλιας
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Παύλος Χατζηγεωργίου
Ευστράτιος Νουλέλλης
Παναγιώτης Σιφναίος
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
Ελληνικός Συναγερμός
1956 Ηλίας Ηλιού (Λήμνος)
Παναγιώτης Γλιγλής
Γεώργιος Βιτούλιας
Χρήστος Βαφέας (Λήμνος)
Μιχαήλ Γαληνός
Νικόλαος Μαλλιάκας
Περίανδρος Ξενοδοχειάρης
ΕΔΑ
ΕΔΑ
ΕΡΕ
ΕΡΕ
ΔΚΕΛ
Κόμμα Φιλελευθέρων
Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωσις
1958 Ηλίας Ηλιού (Λήμνος)
Μιχαήλ Γαληνός
Παναγιώτης Γλιγλής
Γεώργιος Λαζανάς
Γεώργιος Βιτούλιας
Κωνσταντίνος Μακρής
Περίανδρος Ξενοδοχειάρης
ΕΔΑ
ΕΔΑ
ΕΔΑ
ΕΡΕ
ΕΡΕ
ΕΡΕ
Κόμμα Φιλελευθέρων
1961 Περίανδρος Ξενοδοχειάρης
Γεώργιος Βιτούλιας
Κωνσταντίνος Μακρής
Ηλίας Ηλιού (Λήμνος)
Θεόφραστος Παππάς ή Παπαχίου
Νικόλαος Μαλλιάκας
Μιχαήλ Γαληνός
ΕΡΕ
ΕΡΕ
ΕΡΕ
ΕΔΑ
ΕΔΑ
Ένωσις Κέντρου
Ένωσις Κέντρου
1963 Ηλίας Ηλιού (Λήμνος)
Θεόφραστος Παππάς ή Παπαχίου
Νικόλαος Μαλλιάκας
Μιχαήλ Γαληνός
Περίανδρος Ξενοδοχειάρης
Γεώργιος Βιτούλιας
ΕΔΑ
ΕΔΑ
Ένωσις Κέντρου
Ένωσις Κέντρου
ΕΡΕ
ΕΡΕ
1964 Νικόλαος Μαλλιάκας
Μιχαήλ Γαληνός
Φωκίων Βουνάτσος
Νικόλαος Γανίτης
Θεόφραστος Παππάς ή Παπαχίου
Γεώργιος Βιτούλιας
Ένωσις Κέντρου
Ένωσις Κέντρου
Ένωσις Κέντρου
ΕΔΑ
ΕΔΑ
ΕΡΕ

1974 ως 1996 Επεξεργασία

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα
1974 Δημήτριος Νιάνιας
Δούκας Καλογήρου
Νικόλαος Βιγέλλης
Παναγιώτης Αμπατζής
Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία
Ένωσις Κέντρου - Νέες Δυνάμεις
1977 Ευστράτιος Παπαευστρατίου
Δημήτριος Νιάνιας
Ελευθέριος Κιοσκλής
Κώστας Βασάλος
Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
1981 Δημήτρης Βουνάτσος
Γεώργιος Μαλλιάκας
Δημήτριος Νιάνιας
Κώστας Βασάλος
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Νέα Δημοκρατία
ΚΚΕ
1985 Ελευθέριος Κιοσκλής
Δημήτρης Βουνάτσος
Δημήτριος Νιάνιας
Στρατής Κόρακας
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Νέα Δημοκρατία
ΚΚΕ
Ιούνιος 1989 Νίκος Σηφουνάκης
Δημήτρης Βουνάτσος
Δημήτριος Δημόπουλος
Στρατής Κόρακας
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Νέα Δημοκρατία
Συνασπισμός της Αριστεράς (ΚΚΕ)
Νοέμβριος 1989 Νίκος Σηφουνάκης
Δημήτρης Βουνάτσος
Γιάννης Γιαννέλης
Στρατής Κόρακας
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Νέα Δημοκρατία
Συνασπισμός της Αριστεράς (ΚΚΕ)
1990 Γιάννης Γιαννέλης
Δημήτριος Δημόπουλος
Νίκος Σηφουνάκης[5]
Δημήτρης Βουνάτσος[6]
Στρατής Κόρακας
Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
Συνασπισμός της Αριστεράς (ΚΚΕ)
1993 Νίκος Σηφουνάκης
Φραγκλίνος Παπαδέλλης
Δημήτρης Βουνάτσος
Στρατής Κόρακας
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
1996 Φραγκλίνος Παπαδέλλης
Νίκος Σηφουνάκης
Στρατής Κόρακας[7]
Σταύρος Σκοπελίτης[8]
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
ΚΚΕ

2000 ως 2015 Επεξεργασία

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα
2000 Νίκος Σηφουνάκης
Φραγκλίνος Παπαδέλλης
Σταύρος Σκοπελίτης
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
2004 Γιάννης Γιαννέλης
Χριστιάνα Καλογήρου
Σταύρος Σκοπελίτης
Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία
ΚΚΕ
2007 Γιάννης Γιαννέλης
Νίκος Σηφουνάκης
Σταύρος Σκοπελίτης
Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
2009 Νίκος Σηφουνάκης
Σπύρος Γαληνός
Σταύρος Σκοπελίτης
ΠΑΣΟΚ
Νέα Δημοκρατία
ΚΚΕ
Μάιος 2012 Παύλος Βογιατζής
Δημήτριος Καραγιάννης
Γιάννης Ζερδελής
Νέα Δημοκρατία
ΚΚΕ
ΣΥΡΙΖΑ
Ιούνιος 2012 Παύλος Βογιατζής
Γιάννης Ζερδελής
Νίκος Σηφουνάκης
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ
2015 I Χαράλαμπος Αθανασίου
Γιάννης Ζερδελής
Σταύρος Τάσσος
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΚΕ
2015 II Χαράλαμπος Αθανασίου
Γιώργος Πάλλης
Σταύρος Τάσσος
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΚΕ

Γερουσιαστές Λέσβου-Λήμνου Επεξεργασία

Στις μοναδικές εκλογές για το σώμα της Γερουσίας που θεσπίστηκε με το Σύνταγμα του 1927 και έγιναν στις 21 Απριλίου 1929 στην εκλογική περιφέρεια Λέσβου-Λήμνου δόθηκαν δύο έδρες.

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα Ψήφοι
21 Απριλίου 1929 Στυλιανός Κρητικάς
Ορέστης Κυπριανός
Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα
Λεσβιακός και Λημνιακός Συνδυασμός Φιλελευθέρων
6.971
6.088

Αποτελέσματα Επεξεργασία

Βουλευτικές εκλογές Επεξεργασία

Βουλευτικές Εκλογές – Αποτελέσματα περιφέρειας Λέσβου
Έτος Πρώτο κόμμα Δεύτερο κόμμα Τρίτο κόμμα Τέταρτο κόμμα Πέμπτο κόμμα
1996   ΠΑΣΟΚ
33.001 – 40,93% (2)
  Νέα Δημοκρατία
25.695 – 31,87%
  ΚΚΕ
11.603 – 14,39% (2)
  Συνασπισμός
4.189 – 5,19%
  ΔΗΚΚΙ
3.209 – 3,98%
2000   ΠΑΣΟΚ
32.544 – 41,96% (2)
  Νέα Δημοκρατία
29.285 – 37,75%
  ΚΚΕ
9.969 – 12,85% (1)
  Συνασπισμός
2.777– 3,58%
  ΔΗΚΚΙ
2.044– 2,64%
2004   Νέα Δημοκρατία
31.764 – 41,78% (2)
  ΠΑΣΟΚ
29.819– 39,22%
  ΚΚΕ
8.855 – 11,65% (1)
  ΣΥΡΙΖΑ
2.673 – 3,52%
  ΔΗΚΚΙ
1.358 – 1,79%
2007   Νέα Δημοκρατία
29.808 – 39,42% (1)
  ΠΑΣΟΚ
28.494 – 37,68% (1)
  ΚΚΕ
10.582 – 13,99%(1)
  ΣΥΡΙΖΑ
3.005 – 3,97%
  ΛΑΟΣ
1.879 – 2,48%
2009   ΠΑΣΟΚ
30.188 – 42,19% (1)
  Νέα Δημοκρατία
22.223– 31,06% (1)
  ΚΚΕ
10.088– 14,10% (1)
  ΣΥΡΙΖΑ
3.166 – 4,43%
  ΛΑΟΣ
2.880 – 4,03%
Μάιος
2012
  Νέα Δημοκρατία
11.565 – 18,63% (1)
  ΚΚΕ
10.421 – 16,79% (1)
  ΣΥΡΙΖΑ
9.166 – 14,69% (1)
  ΠΑΣΟΚ
8.400 – 13,53%
  ΑΝΕΛ
7.305– 11,77%
Ιούνιος
2012
  Νέα Δημοκρατία
16.987 – 27,75% (1)
  ΣΥΡΙΖΑ
14.150 – 23,11% (1)
  ΠΑΣΟΚ
8.671– 14,16% (1)
  ΚΚΕ
6.581 – 10,75%
  ΑΝΕΛ
4.882– 7,97%
2015 I   ΣΥΡΙΖΑ
19.527 – 32,94% (1)
  Νέα Δημοκρατία
18.019 – 30,39% (1)
  ΚΚΕ
6.410 – 10,81% (1)
  ΑΝΕΛ
3.141 – 5,30%
  ΠΑΣΟΚ
3.034 – 5,12%
2015 II   ΣΥΡΙΖΑ
15.746 – 29,02% (1)
  Νέα Δημοκρατία
15.487 – 28,55% (1)
  ΚΚΕ
5.796 – 10,68% (1)
  Χρυσή Αυγή
4.223 – 7,78%
  Δημ. Συμπαράταξη
4.175 – 7,70%
2019   Νέα Δημοκρατία
22.671 – 38,99% (1)
  ΣΥΡΙΖΑ
16.871 – 29,01% (1)
  ΚΚΕ
5.839 – 10,04% (1)
  ΚΙΝΑΛ
4.964 – 8,54%
  Χρυσή Αυγή
2.043 – 3,51%

Ευρωεκλογές Επεξεργασία

Ευρωεκλογές – Αποτελέσματα περιφέρειας Λέσβου
Έτος Πρώτο κόμμα Δεύτερο κόμμα Τρίτο κόμμα Τέταρτο κόμμα Πέμπτο κόμμα
1999   Νέα Δημοκρατία
21.984 – 31,76%
  ΠΑΣΟΚ
21.094 – 30,48%
  ΚΚΕ
12.709 – 18,36%
  ΔΗΚΚΙ
5.052 – 7,30%
  Συνασπισμός
3.517 – 5,08%
2004   Νέα Δημοκρατία
25.400 – 39,33%
  ΠΑΣΟΚ
21.207 – 32,83%
  ΚΚΕ
10.600 – 16,41%
  ΣΥΝ
2.823 – 4,37%
  ΛΑΟΣ
1.798 – 2,78%
2009   ΠΑΣΟΚ
20.703 – 36,45%
  Νέα Δημοκρατία
16.101 – 28,35%
  ΚΚΕ
8.544 – 15,04%
  ΛΑΟΣ
2.998 – 5,28%
  ΣΥΡΙΖΑ
2.794 – 4,92%
2014   ΣΥΡΙΖΑ
14.633 – 26,50%
  Νέα Δημοκρατία
12.745 – 23,08%
  ΚΚΕ
6.500 – 11,77%
  Ελιά
5.118 – 9,27%
  Χρυσή Αυγή
4.015 – 7,27%
2019   Νέα Δημοκρατία
16.995 – 30,74%
  ΣΥΡΙΖΑ
12.325 – 22,29%
  ΚΚΕ
5.481 – 9,91%
  ΚΙΝΑΛ
4.882 – 8,83%
  Χρυσή Αυγή
3.322 – 6,01%

Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. Ο Βενιζέλος παραιτήθηκε και στη θέση του εκλέχτηκε ο πρώτος αναπληρωματικός Δημ. Σάββας.
 2. Οι "Φιλέλευθεροι-Δημοκρατικοί" ήταν μεικτός τοπικός εκλογικός συνδυασμός αποτελούμενος από βενιζελικούς του Κόμματος Φιλελευθέρων που υποστήριζαν την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το πολιτειακό και του κόμματος "Δημοκρατικοί Φιλέλευθεροι" του Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν υπέρ της άμεσης ανακήρυξης της αβασίλευτης δημοκρατίας.
 3. Το 1931 ο Βύρων Καραπαναγιώτης παραιτήθηκε και στη θέση του εκλέχτηκε ο Γεώργιος Βοστάνης έπειτα από αναπληρωματικές εκλογές που έγιναν στις 5/7/1931.
 4. Στις 12/12/1951 η εκλογή του Ηλία Ηλιού, ο οποίος ήταν εξόριστος στον Άη Στράτη, ακυρώθηκε και τη θέση του πήρε ο επόμενος σε σταυρούς της ΕΔΑ Γεώργιος Σίμος.
 5. Η εκλογή του ακυρώθηκε από το εκλογοδικείο και στη θέση του εξελέγη ο Δημήτρης Βουνάτσος.
 6. Εξελέγη έπειτα από ένσταση που υπέβαλε με την οποία ακυρώθηκε η εκλογή του Νίκου Σηφουνάκη.
 7. Το 1999 παραιτήθηκε για να πάρει μέρος στις εκλογές για την Ευρωβουλή.
 8. Διαδέχθηκε τον Στρατή Κόρακα το 1999.

Πηγές Επεξεργασία

 1. Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, "Πολιτικά της Λέσβου 1915-1936", Αιολικά Χρονικά Δ΄, Μυτιλήνη 2002, σελ. 97-138.
 2. Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, "Πολιτικά της Λέσβου 1946-1964", Αιολικά Χρονικά Στ΄, Μυτιλήνη 2004, σελ. 74-78.
 3. Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, "Πολιτικά της Λήμνου 1946-1964", Αιολικά Χρονικά Η΄, Μυτιλήνη 2006, σελ. 191-196.
 4. Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, "Λέσβιοι και Έλληνες βουλευτές στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο (1908-1918), Αιολικά Χρονικά Θ΄, Μυτιλήνη 2007, σελ. 114-147.
 5. Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, "Πολιτικά νομού Λέσβου, επισκόπηση-πίνακες", Αιολικά Χρονικά Ι΄, Μυτιλήνη 2008, σελ. 57-73.
 6. Γεώργιος Θ. Παπαπαναγιώτου, "Οι βουλευτές του νομού Λέσβου 1915-1964", Αιολικά Χρονικά ΙΑ΄, Μυτιλήνη 2009, σελ. 76-116.
 7. Θ. Μπελίτσος, "Μιχαήλ Στέλλιος βουλευτής Λήμνου και Ίμβρου στην Οθωμανική βουλή (1908-12)", περιοδικό "ΙΜΒΡΟΣ", τ. 28-29 (Μάιος-Ιούνιος 1994), σελ. 26-32.
 8. Βουλή των Ελλήνων-Σύνθεση προηγουμένων περιόδων.