Εκστρατεία κατά του εμπορίου όπλων (CAAT)

Η Εκστρατεία κατά του εμπορίου όπλων (CAAT) «Campaign Against Arms Trade (CAAT)» είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.). Στόχος της είναι ο η εκστρατεία για την κατάργηση του διεθνούς εμπορίου όπλων. Ιδρύθηκε το 1974 από έναν ευρύ συνασπισμό ειρηνευτικών οργανώσεων. Η CAAT πρεσβεύει ότι οι βιομηχανία και το εμπόριο όπλων έχουν καταστροφικό αντίκτυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια. Οι μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές προμήθειες και οι εξωγωγές όπλων ενισχύουν την μιλιταριστική προσέγγιση στα διεθνή προβλήματα.

Οι προτεραιότητες της CAAT είναι οι εξής:

  • να σταματήσει την προμήθεια ή εξαγωγή όποτε αυτά είναι δυνατόν να επιδεινώσουν μια σύγκρουση, να υποστηρίξουν την επιθετικότητα, να αυξήσουν τις εντάσεις, να υποστηρίξουν καταπιεστικά καθεστώτα, να υπομνομεύσουν την δημοκρατία, ή να απειλήσουν το κοινωνικό κράτους μέσω της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών
  • να τερματίσει κάθε κυβερνητική πολιτική και οικονομική υποστήριξη στις εξαγωγές όπλων
  • να προωθήσει την σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση εντός των χωρών-παραγωγών όπλων.

Η θέση της ΕΚΕΟ έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια χάρη σε μερικές εκστρατείες υψηλού προφίλ. Σημαντικότερη ήταν η νομική δράση το 2007 κατά του Γραφείου για τις Σοβαρές Περιπτώσεις Διαφθοράς στο Η.Β. (Serious Fraud Office), όταν αυτό αποφάσισε να αναστείλει την έρευνά του για τα συστήματα της πολεμικής βιομηχανίας BAE Systems.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, το Σουηδικό Κοινοβούλιο απένειμε στην CAAT το Βραβείο Ορθής Διαβίωσης (γνωστό και ως εναλλακτικό Νόμπελ) για τον «καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίον διεξάγει τις εκστρατείες της»[1].

Δομή και χρηματοδότηση

Επεξεργασία

Το ανώτατο όργανο της CAAT είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκλεγμένα μέλη, διορισμένα μέλη και υπαλληλικό προσωπικό. Η CAAT απασχολεί έναν μικρό αριθμό από αμειβόμενο προσωπικό που υποστηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών, χωρίς τους οποίους η εκστρατεία δε θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Η CAAT έχει ένα δίκτυο από τοπικές οργανώσεις και επαφές, οι οποίες παίζουν ζωτικό ρόλο στο να παρουσιάσουν το μήνυμά της και να ενισχύσεουν τις εκστρατείες της. Υπάρχουν ακόμα δύο δίκτυα ειδικών ενδιαφερόντων: το Χριστιανικό Δίκτυο (Christian Network) και το Δίκτυο των Πανεπιστημίων (the Universities Network). Οι υποστηρικτές λαμβάνουν κάθε τρεις μήνες αντίτυπα του περιοδικού της CAAT, και προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την ετήσια συνάντηση, όπως και περιφερειακά σεμινάρια και διαδηλώσεις.

Ιδιώτες και ομάδες υποστήριξης (τοπικά τμήματα ειρηνευτικών κινημάτων, συνδικαλιστικά όργανα, εκκλησίες, κ.λπ.) δωρίζουν περίπου το 80% των τρεχόντων εξόδων. Καθότι είναι οργάνωση εκστρατειών, η CAAT δεν μπορεί να επωφεληθεί πολλών από τα προνόμια που προβλέπονται για φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Η CAAT είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Εμπορίου όπλων (European Network Against Arms Trade (ENAAT) και συνεργάζεται με παρόμοιες οργανώσεις σε άλλες χώρες.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. "British anti-arms trade campaign wins Right Livelihood Award". The Independent. 27 September 2012. Retrieved 28 September 2012.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία