Το όνομα Ελεάζαρ μπορεί να αναφέρεται σε:

  • Ελεάζαρ, Βιβλικό πρόσωπο και απόγονος του βασιλέα Δαβίδ.
  • Ελεάζαρ Αβαράν, συμμετείχε στην εξέγερση των Μακκαβαίων εναντίον των Σελευκιδών.
  • Ελεάζαρ, ο γιος του Σίμωνα, ηγέτης της παράταξης των φιλοπόλεμων Ζηλωτών κατά τον Πρώτο Ιουδαϊκό πόλεμο.
  • Ελεάζαρ, ο γιος του Δειναίου, ηγέτης της παράταξης των Ζηλωτών κατά το 35 μ.Χ.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.