Η ελικάση είναι ένα πρωτεϊνικής φύσεως ένζυμο που ξετυλίγει τη διπλή έλικα του DNA σε εσωτερικά σημεία του χρωμοσώματος. Η ελικάση υδρολύει ATP για να παραγάγει την απαραίτητη ενέργεια για το διαχωρισμό των δύο κλώνων. Στη συνέχεια η πολυμεράση του DNA χρησιμοποιεί κάθε κλώνο ως πρότυπο για να συνθέσει ένα νέο, συμπληρωματικό κλώνο.