Ο Ελλάδιος ο Αλεξανδρεύς ήταν γραμματικός του 4ου αιώνα μ.Χ., αρχικά ιερέας σε κάποιο ναό του Διός στην Αλεξάνδρεια, που τον εγκατέλειψε όταν, το 389, ο πατριάρχης Θεόφιλος Β´ ξεσήκωσε τους Αλεξανδρινούς εναντίον των ειδωλολατρών. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη και απέκτησε την εύνοια του αυτοκράτορα Θεοδόσιου Β', του οποίου έγραψε και εγκώμιο.