Άνοιγμα κυρίου μενού
στερεά από περιστροφή έλλειψης

Ως ελλειψοειδή χαρακτηρίζονται τα στερεά πού προκύπτουν από περιστροφή της έλλειψης και είναι δηλαδή το τρισδιάστατο αντίστοιχο της έλλειψης
Είναι δηλαδή στερεό εκ περιστροφής.

Πίνακας περιεχομένων

Αλγεβρική μορφήΕπεξεργασία

Τα ελλειψοειδή στο παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων

 
 
 


0≤ ≤(2π)
0≤ ≤(π)

  οι ημιάξονες


Γενικευμένος τύπος ελλειψοειδούςΕπεξεργασία

 
 
 

 


Ισοδύναμος τύπος είναι ο ακόλουθοςΕπεξεργασία

 ΠαραπομπήΕπεξεργασία