Ελλειψοειδή

(Ανακατεύθυνση από Ελλειψοειδές)

Ως ελλειψοειδή χαρακτηρίζονται τα στερεά πού προκύπτουν από περιστροφή της έλλειψης και είναι δηλαδή το τρισδιάστατο αντίστοιχο της έλλειψης
Είναι δηλαδή στερεό εκ περιστροφής.

στερεά από περιστροφή έλλειψης

Αλγεβρική μορφήΕπεξεργασία

Τα ελλειψοειδή στο παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων

 
 
 


0≤ ≤(2π)
0≤ ≤(π)

  οι ημιάξονες


Γενικευμένος τύπος ελλειψοειδούςΕπεξεργασία

 
 
 

 


Ισοδύναμος τύπος είναι ο ακόλουθοςΕπεξεργασία

 ΠαραπομπέςΕπεξεργασία