στερεά από περιστροφή έλλειψης

Ως ελλειψοειδή χαρακτηρίζονται τα στερεά πού προκύπτουν από περιστροφή της έλλειψης και είναι δηλαδή το τρισδιάστατο αντίστοιχο της έλλειψης
Είναι δηλαδή στερεό εκ περιστροφής.

Αλγεβρική μορφήΕπεξεργασία

Τα ελλειψοειδή στο παραμετρικό σύστημα συντεταγμένων

 
 
 


0≤ ≤(2π)
0≤ ≤(π)

  οι ημιάξονες


Γενικευμένος τύπος ελλειψοειδούςΕπεξεργασία

 
 
 

 


Ισοδύναμος τύπος είναι ο ακόλουθοςΕπεξεργασία

 ΠαραπομπήΕπεξεργασία