Ο όρος Ελληνική Δικαιοσύνη αφορά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα.

Ελληνικό δικαστικό σύστημα Επεξεργασία

Πολιτικά Δικαστήρια Επεξεργασία

Προς απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης υφίστανται τα εξής Πολιτικά Δικαστήρια:

Ποινικά Δικαστήρια Επεξεργασία

Την ποινική διαδικασία ασκούν τα εξής Ποινικά Δικαστήρια

Εισαγγελίες Επεξεργασία

Διοικητικά Δικαστήρια Επεξεργασία

Τέλος άλλα δικαστήρια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια που εκδικάζουν διοικητικές διαφορές. Αυτά είναι τα εξής:

Στρατιωτικά και Ειδικά Δικαστήρια Επεξεργασία

Εξαιρετική ποινική δικαιοδοσία έχουν τα Στρατιωτικά Δικαστήρια (Στρατοδικείο, Ναυτοδικείο, Αεροδικείο) καθώς και τα Ειδικά δικαστήρια όπως για Υπουργούς (Υπουργοδικείο) κ.α.

Ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελούν τα ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη Δικαστηρίων φέρουν την αυτή ονομασία τόσο ως Υπηρεσία όσο και ως χώρο διεξαγωγής (κατάστημα - αίθουσα) παρ' εκάστου δίκης και καθένα εξ αυτών αποτελεί Δικαστική Αρχή.

Εκκλησιαστικά δικαστήρια Επεξεργασία

Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια αποτελούν ειδικά δικαστήρια, που επιλαμβάνονται επί σοβαρών εσωτερικών κανονικών παραπτωμάτων, σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο. Η εκκλησιαστική ή ιερατική δικαστική εξουσία αποτελεί έκφραση της αρχιερατικής εξουσίας ως συνέχεια εκείνης των Αποστόλων, όπως καθιερώθηκε περί τον 2ο αιώνα και συνέχισε στο διάβα των αιώνων. Στη σύγχρονη εποχή τα εκκλησιαστικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία μόνο επί κληρικών και μπορούν να επιβάλλουν μόνο πειθαρχικές ποινές.

Παραπομπές Επεξεργασία