Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία είναι ο παλαιότερος σπηλαιολογικός σύλλογος στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1950 και από τότε με την ανελλιπή του δράση έχει μυήσει χιλιάδες κόσμου στην σπηλαιολογία.

Ιστορικό Επεξεργασία

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1950 από τους Γιάννη και Άννα Πετροχείλου και άλλους λάτρεις της Σπηλαιολογίας. Από εκείνη την εποχή αρχίζει ουσιαστικά και η συστηματική έρευνα των απαράμιλλων σπηλαίων της Ελλάδας, τομέας ο οποίος ήδη είχε απασχολήσει περιστασιακά μέχρι τότε μέλη των ορειβατικών και φυσιολατρικών Συλλόγων και κυρίως του ΕΟΣ και του ΠΑΝΟΣ , από τον οποίο ξεκίνησαν και οι ιδρυτές της Ε.Σ.Ε.

Σκοποί Επεξεργασία

Βασικοί σκοποί της Ε.Σ.Ε. είναι η συστηματική εξερεύνηση, επιστημονική μελέτη και χαρτογράφηση των Ελληνικών σπηλαίων, καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση της σπηλαιολογίας στην Ελλάδα, αλλά και η ανάδειξη και προστασία των σπηλαίων – πολύτιμων στοιχείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Τοπικά Τμήματα της Ε.Σ.Ε. Επεξεργασία

Τα Κεντρικά Γραφεία της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα, και έχει ιδρύσει Τοπικά Τμήματα της Ε.Σ.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), στην Κρήτη ( Ηράκλειο και Ρέθυμνο) , στα Δωδεκάνησα (Ρόδο), στην Μεσσηνία και στη Βοιωτία.

Το Δελτίο της Ε.Σ.Ε. Επεξεργασία

Το Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας εκδίδεται από τον Ιούλιο του 1951. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 22 τόμοι. Η έκδοσή του είναι ο βασικός παράγοντας, μέσω του οποίου η Ε.Σ.Ε. αναγγέλλει και δημοσιοποιεί την εντυπωσιακή σπηλαιολογική δράση της. Στο αρχείο της ΕΣΕ υπάρχουν καταχωρημένα πλέον των 10.000 καρστικών μορφών (σπήλαια, βάραθρα, υπόγεια ποτάμια, καταβόθρες, φαράγγια κλπ.).

Σεμινάρια σπηλαιολογίας Επεξεργασία

Η ανάγκη τελειότερης κατάρτισης των νέων πολυπληθών μελών της Ε.Σ.Ε. είχε ως αποτέλεσμα να αποφασισθεί από το Δ.Σ. η συνέχιση του τακτικού ετήσιου Σεμιναρίου Επιστημονικής και Αθλητικής Σπηλαιολογίας 3μηνης διάρκειας. Σημειώνεται ότι η πρώτη σειρά μαθημάτων, θεωρητικών και πρακτικών πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 1964.

Στα σεμινάρια διδάσκονται μαθήματα από έμπειρους σπηλαιολόγους για την ιστορία της Ελληνικής Σπηλαιολογίας, την τεχνική εξερεύνησης των σπηλαίων, τη χαρτογράφηση και τη φωτογράφηση τους, τεχνικές κατάβασης βαράθρων, υποβρύχια σπηλαιοέρευνα και τη σπηλαιοδιάσωση. Εφόδια απαραίτητα πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων, των οποίων πρέπει να είναι γνώστης ο κάθε σπηλαιοερευνητής, ώστε να αποφεύγει τους κινδύνους και τα φυσικά εμπόδια που υπάρχουν στα σπήλαια.

Από επιστήμονες μέλη της Ε.Σ.Ε. παρουσιάζονται μαθήματα γύρω από την Παλαιοντολογία, Γεωλογία-Υδρογεωλογία, Αρχαιολογία, Στρωματογραφία, Ιζηματολογία, Βιοσπηλαιολογία, χλωρίδα των σπηλαίων, Παλαιοανθρωπολογία και φυσική Ανθρωπολογία, Παλαιοσπηλαιολογία, Νομική ενημέρωση περί σπηλαίων, Σπηλαιοθεραπευτική, Παλαιομαγνητικές χρονολογήσεις και γεωφυσικές διασκοπήσεις σε σπήλαια, υπόγεια τηλεπικοινωνία, υπόγεια και επιφανειακά καρστικά φαινόμενα, ορυκτολογία-πετρολογία, στατική σπηλαίων.

Αντίστοιχα Σεμινάρια διοργανώνονται και από τα Τοπικά Τμήματα της Ε.Σ.Ε. στις έδρες τους.

Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης Επεξεργασία

Η ενασχόληση όλο και μεγαλύτερου αριθμού ατόμων με τη σπηλαιολογία δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης μίας οργανωμένης ομάδας σπηλαιοδιάσωσης.

Η ιστορία της Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης της Ε.Σ.Ε. ξεκινά από την δεκαετία του’70, όταν τα πρώτα μέλη της εκπαιδεύτηκαν στην Αυστρία. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, δημιουργήθηκε αξιόμαχη Ομάδα που εκπαιδεύτηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό από ιταλούς σπηλαιολόγους. Σήμερα η Ομάδα αυτή ανασυγκροτήθηκε και οργανωμένη σε νέες βάσεις, συνεχίζει να πρωτοπορεί και να επεμβαίνει στα, ελάχιστα ευτυχώς, σπηλαιολογικά ατυχήματα.

Διεθνείς Συμμετοχές Επεξεργασία

Χάρη στις ενέργειες της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, από το 1951 η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Σπηλαιολογίας (U.I.S.) και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας (F.S.E.).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία